Grotowski jelentőségéről

A színházi kutatások 1970-ben lezárultak és 1984-ben a Laboratórium is megszűnt. Felmerül a kérdés: Vajon, a történeti jelentőségén kívül, mi közünk lehet még Grotowski kutatásaihoz, adhat-e valamit mindez a mának?

Jerzy Grotowski szobra Opoléban

Jerzy Grotowski szobra Opoléban

Prof. Darius Kosiński, a wrocławi Grotowski Intézet akkori művészeti programigazgatója még 2011-ben, egy személyes beszélgetésünk során elmondta, hogy ma Grotowskit, sokan még Lengyelországban is anakronisztikusnak tartják: más a kor, mások a problémák, amelyek másként és más válaszokat igényelnek. De azt is hozzátette, hogy Grotowski kutatásai ugyanakkor túl is mutatnak az akkori aktualitásukon, és sokat segíthetnek abban, hogy a mai kérdéseinkre igazi válaszokat találjunk.

Kérdések pedig ma is vannak bőséggel. A színházak látogatottsága folyamatosan csökken, miközben színházi alkotóink egyre több „újítással” és extravaganciával próbálják nézőik érdeklődését legalább fenntartani. A „hagyományos”, a „drámai alapú” színjáték már talán avittasnak tűnhet egyesek számára, miközben az egyre nagyobb teret hódító „performatív színjátéki elemek” sokakból visszatetszést váltanak ki. Mások pedig éppen a posztmodern megoldásokat preferálják, s megpróbálják bebizonyítani, hogy azok az idejétmúlt, drámai alapú színjátszás meghaladásának egyedül lehetséges útja-módja. Mindeközben pedig, mára a „színház” szavunk olyannyira tág fogalommá vált már, hogy jószerivel azt sem tudjuk, mit is jelent valójában. Pedig Grotowskival mi is feltehetnénk magunknak a kérdést: Mit jelent a szó: „színház”? S egyáltalán nem biztos, hogy az övével azonos választ adnánk rá. De hogy feltegyük ezt a kérdést (és a többit is), s hozzá hasonló alapossággal elgondolkodjunk rajta – ahhoz sok segítséget kaphatunk tőle.