Grotowski életművének színházelméleti elhelyezése, a szegény színház tartalmi és formai jellegzetességein túl annak történeti ismertetése is alapos, valamint újszerű észrevételekkel teli.

Dr. Csáki Judit, a kötet alapjául szolgáló disszertáció opponense

A feldolgozott anyag minősége és témája teszi, hogy az értekezés egy majdani teljes egészében történő publikálást követően alapvető szakirodalmi forrásává váljon a magyar színháztudománynak és ezen belül a Grotowski-kutatásnak.

Prof. P. Müller Péter DSc, a kötet alapjául szolgáló disszertáció opponense