A tartalomról

A B/5 formátumú kötet, 600 oldal terjedelemben, három részben ad átfogó képet Grotowski és a Laboratórium tevékenységéről.

Az első részben feldolgozza a színházi kutatások 1959-től nagyjából 1970-ig tartó szakaszát, s ezen belül (a) a tizenegy legfontosabb produkció leíró elemzésével a színházi kutatások történeti áttekintését adja, és (b) a színházi kutatások eredményeinek teoretikai vizsgálatával, elemzően tárja fel a szegény színház teleologikus „rendszerét” is.

A második részben a parateatrális kutatások nagyjából 1970-től 1984-ig tartó szakaszát mutatja be, (a) a legfontosabb parateatrális projektek szintén leíró-elemző történeti áttekintésével, valamint (b) a parateatrális kutatások eredményeinek teoretikai vizsgálatával, a parateatralitás és az „aktív kultúra” elméletének és gyakorlatának elemző feltárásával.

A harmadik részben a Laboratórium kutatásaihoz közvetlenül kapcsolódó további kutatásokat és egyéb tevékenységeket ismerteti, nagyjából 1975-től napjainkig. Ezen belül (a) Grotowski 1975-ben kezdett, és egészen haláláig (1999-ig) tartó „személyes” kutatásait: a Források Színháza és az Objektív Dráma illetve a Rituális Művészetek területén; (b) az általa alapított, pontaderai Workcenter munkásságát Grotowski halála után; (c) a Második Wrocławi Stúdió tevékenységét 1984-től 1989-ig, illetve (d) az 1984-ben létrehozott Archívumnak a mai Grotowski Intézetig való fejlődését tekinti át.

A Függelékben a szokásos dokumentáción kívül egy – Grotowski életéhez igazodó – igen részletes történeti kronológia is kapcsolódik a könyv anyagához, amely részletezi és kiegészíti a történeti fejezetek adattartalmát, s nagyban megkönnyíti a további kutatásokat is.